Sky Hotel Apartments

Tillsammans för ett mänskligare samhälle

Sky Hotel Apartments bidrar till att stötta Stadsmissionens arbete genom att vara vänföretag både i Linköping och Stockholm. Tidigare har Sky skänkt nallar och möbler till kvinnor som lever med sina barn i skyddade boenden och gett hemlösa möjligheten att komma under tak för en måltid. Till jul är Stadsmissionens engagemang extra viktigt då så många i Sverige står utan ett riktigt tryggt hem och lever i utsatthet. Stadsmissionen i Linköping driver just nu en kampanj för att få mer resurser till att kunna hjälpa unga med psykisk ohälsa. Kampanjen heter ”Vi behöver prata om livet – Med fler än någonsin”. I Stockholm har man denna jul fokus på hemlöshet bland barn och unga. Detta ämne ligger oss också varmt om hjärtat. Vill du skänka en gåva så finns länkarna till insamlingarna här nedan.

#Together for a better tomorrow

www.linkopingsstadsmission.se/ge-stod/kampanj/

www.stadsmissionen.se/ge-stod/718-barn-i-hemloshet-start

Hitta hit!

På spridda adresser i Linköping city. Kontakta receptionen för vägbeskrivning.