Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor Sky Hotel Apartments Tornet och Sky Hotel Apartments City

Bokning på 1-2 nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till kl. 18.00 dagen före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast kl. 18.00dagen före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras en natt.

Bokning på 3-13 nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till 3 dagar före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast 3 dagar före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras de avbokade nätternas värde under max 3 nätter.

Bokning på 14+ nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till 7 dagar före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast 7 dagar före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras de avbokade nätternas värde under max 7 nätter.

Avbokningsvillkor Sky Hotel Apartments Stockholm

Bokning på 1-3 nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till kl. 18.00 dagen före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast kl. 18.00 dagen före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras en natt.

Bokning på 4-29 nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till 5 dagar före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast 5 dagar före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras de avbokade nätternas värde under max 5 nätter.

Bokning på 30+ nätter kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till 14 dagar före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast 14 dagar före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras de avbokade nätternas värde under max 14 nätter.

Avbokningsvillkor Sky Town Apartments

Bokning kan utan kostnad ändras enligt följande:

 • Avbokning kan ske fram till 14 dagar före ankomst.
 • Förkortning av påbörjad vistelse kan meddelas senast 14 dagar före nytt avresedatum.
 • Framflyttning betraktas som avbokning av befintlig bokning.

Vid senare ändring debiteras de avbokade nätternas värde med max 14 nätter.

Avbokningsvillkor Sky Meetings

Arrangemanget kan avbokas kostnadsfritt senast 4 veckor (28 dagar) före ankomst enligt Visitas avbokningsregler.

Vid avbokning därefter gäller följande: 

 • 15-27 dagar före arrangemangets första dag debiteras 25 % av arrangemangets totala kostnad.
 • 8-14 dagar före arrangemangets första dag debiteras 50 % av arrangemangets totala kostnad
 • 0-7 dagar före arrangemangets första dag debiteras 100 % av arrangemangets totala kostnad

Enstaka avbokningar för måltiderna kan göras fram till 2 vardagar före ankomst.