Gemensamt ansvar för miljö och människor

För oss på Sky är inte bara hotellverksamheten viktig utan vi vill också ta ansvar för såväl miljö, ekonomi och människor. Vi ser oss som en del av ett större kretslopp där leverantörer, anställda, gäster och samarbetspartners har en viktig roll i att ta ansvar tillsammans för att minimera våra negativa avtryck. Vår ambition är att leverera maximal positiv nytta med minimal negativ påverkan på omvärlden. Detta klarar vi bara om vi gör detta tillsammans och jobbar därför under ledorden – Together for a better tomorrow.

Miljöfokus genom Green key

Våra hotellanläggningar är certifierade med Green Key, en internationell miljömärkning för hotell och konferens. Vi vill inte göra större fotavtryck än vi behöver och jobbar därför hårt för att uppfylla märkningens höga krav. För att bli miljömärkt med Green Key krävs det att man jobbar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukning, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Läs gärna mer på Green Keys globala hemsida. Vi har tagit fram en beskrivning av några av våra besparingar inom miljöområdet. Du kan se rapporten här. 

Socialt engagemang

Sky Hotel Apartments är vänföretag till Linköpings och Stockholms Stadsmissioner. De gör varje dag ett viktigt arbete med att skapa trygghet och erbjuda tak över huvudet för människor i nöd.

Eftersom vi själva vill erbjuda hemmakänsla på våra hotell så känner vi extra starkt för Stadsmissionerna som hjälper utsatta grupper med att skapa trygga miljöer. Det ligger i linje med vår affärsidé och vår vision av att skapa hemmakänsla. Det känns fint för oss att vara en del av Stadsmissionens viktiga arbete.

Vårt bidrag har bland annat innehållit:

  • Möbler till skyddade boenden
  • Möbler till Second hand försäljning
  • Nallebjörnar till barn som bor i skyddade boenden
  • Måltider för hemlösa