Privacy Policy

Sky Hotel Apartments Privacy policy

Inledning – Vilka är Sky och varför samlas data in?

Sky Hotel Apartments är ett privatägt företag som grundades 2009. Sky erbjuder modernt inredda hotellägenheter i Linköping och Stockholm vilka är utrustade med eget kök och allt som behövs för att bo både längre och kortare perioder. I Linköping erbjuds även Town Apartments – fullt möblerade lägenheter för den som vill göra sig hemmastadd. Här finns även Sky Meetings ­– en konferensanläggning belägen på våning 18 och 19 i Tornet, med himmelsk utsikt över Linköping. Vår vision är att gästerna ska känna sig som hemma även när de är ute och reser.

För att fullfölja vår affärsmodell så krävs det att vi samlar in olika typer av information om våra gäster. Vi arbetar aktivt för att göra detta så korrekt som möjligt. Vi har skapat struktur och interna arbetssätt som möjliggör att våra gäster och samarbetspartners ska känna sig trygga med att vi behandlar deras uppgifter på ett korrekt sätt.

Definitioner

Gäst:
Vi sparar information om den inbokade gästen/gästerna från bokningstillfället och som kortast fram till inbokad avresedag. För att underlätta nya framtida bokningar sparas också denna information i en gästprofil. Om en gästprofil inte återanvänts inom 11 månader så anonymiseras profilen. Information som kan behöva samlas in om gäst medger är namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och kreditkortsuppgifter. Denna gästinformation används inte för massutskick av marknadsföringskaraktär utan specifikt medgivande.

Kontaktperson:
Vi sparar information om kontaktpersoner, exempelvis bokare eller andra som vi kan behöva kontakta för att fullgöra vår tjänst, på kundföretag och resebyråer. För att underlätta nya framtida bokningar sparas också denna information i en kontaktpersonsprofil. Om en kontaktpersonsprofil inte återanvänts inom 11 månader så anonymiseras profilen. Information som samlas in om kontaktpersoner är namn, telefonnummer, e-postadress och besöksadress till kontaktpersonens arbetsställe. Information om kontaktpersoner används inte för massutskick av marknadsföringskaraktär utan specifikt medgivande.

Vilka personuppgifter samlas in och på vilket sätt?

Sky Hotel Apartments samlar in personuppgifter för följande ändamål. Vid bokning eller förfrågan av våra tjänster samlas nödvändig information in för att hantera bokningen. Detta kan avses gästnamn, företag, telefonnummer, e-postadress, specifika önskemål kopplade till bokningen och ibland även faktura- och/eller kreditkortsuppgifter. Sky Hotel Apartments använder personuppgifterna endast för att hantera den bokning eller förfrågan för vilken uppgifterna har lämnats om inte medgivande för annat ändamål inhämtats.

Befintliga kunder och samarbetspartners har möjlighet att ansluta sig till vårt kundregister, Sky Network. Med detta har man tackat ja till att ta emot nyhetsbrev och erbjudanden. Då sparar vi namn, e-postadress, företagsnamn, post- och besöksadress samt telefonnummer. Kunden kan alltid be om att tas bort från registret samt avregistrera sig från nyhetsbrevet.

För att kunna bedriva ett professionellt säljarbete så sparas relevant information om kontaktpersoner hos kundföretag i aktuellt säljverktyg. En gäst eller kontaktperson kan alltid be oss att ta bort information som ligger i våra system.

Cookies och annan typ av spårning kan ske vid besök i våra kanaler online. Detta för att du som kund ska få så relevant information som möjligt om vad vi erbjuder och för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster online. Besökaren kan inaktivera cookies via webbläsarens inställningar.

Intresseanmälningar för våra tjänster finns att fylla i på vår hemsida för att göra det enkelt för våra gäster att komma in med sin förfrågan. Ingen information från formulären lagras. Mailet raderas hos oss när förfrågan är besvarad.

Vid rekrytering sparar vi underlag endast under rekryteringsprocessen. Medgivande tas in då vi anser att vi önskar behålla ett CV under en längre tid än under rekryteringsperioden.

Hur länge behålls personuppgifter och vem kan se dem?

Gäst- och kontaktprofiler anonymiseras automatiskt om de inte har använts på 11 månader. Mailkorgar rensas löpande på ej relevant kunddata. Sky Hotel Apartments förbinder sig att regelbundet, dock senast 12 månader efter gästens senaste vistelse hos oss, radera personuppgifter. Endast anställd personal med befogenheter kan hitta personinformation. Flertalet mappar med känslig information är låst till specifika användare.

Rättigheter

Gästen kan när som helst be oss att radera data som vi har sparad när väl bokningen eller förfrågan är genomförd. Man kan genom vår hemsida och länkar avregistrera sig från Sky Network och nyhetsbrev. Sky Hotel Apartments förbinder sig att inte utan medgivande vidarelämna personuppgifter till tredje part. Kunden förbinder sig att inte översända personuppgifter utöver de som behövs för att Sky Hotel Apartments ska kunna hantera bokningen enligt kundens önskemål. Ovanstående gäller inte de uppgifter som Sky Hotel Apartments enligt andra lagar än Dataskyddsförordningen är skyldiga att inhämta.

Kontakt

För ytterligare frågor vänligen kontakta Pontus Falk. Pontus.falk@skyhotelapartments.se, 08-518 000 05.