Sky Hotel Apartments

Framsteg – Två år som miljömärkta

Sky Hotel Apartments har nu varit miljömärkta med Green Key i två år. Vi börjar så sakta se resultat av våra insatser. Här är ett axplock av de besparingar vi gjort under de senaste två åren, 2018 samt 2019. Vi gläds med varje framsteg i rätt riktning.

Vatten
Sedan vi infört vattenbesparande åtgärder i våra hotellrum har
vi sparat över 4750 badkar fulla med vatten.

Avfall
Införande av refilltvål på hotellen har resulterat i att vi sparat ca 900
engångsförpackningar i plast.

Sedan vi införde kolsyremaskin på vår konferensanläggning har vi besparat att ca 20 000 flaskor med kolsyrat vatten har tillverkats och transporterats till och från oss.Förbrukning av papper
Under året 2019 har vi minskat förbrukningen av notapapper med 60% vilket innebär 330 kg papper. Detta mycket tack vare förändrade rutiner samt inköp av andra typer av kvittoskrivare med mindre pappersåtgång.


Utbildning
Under 2018 och 2019 har ca 60 personer i personalen utbildats inom hållbarhetsfrågor genom att de bland annat har genomfört Green Keys digitala miljöutbildning. Detta är kunskap individen också tar med sig hem efter jobbet och vidare till nästa arbetsplats den dag de slutar på Sky.

Läs gärna mera om vårt hållbarhetsarbete här.

För ev. frågor om källor och uträkningar, kontakta miljöansvarig, Clara Callmeryd
013-328 10 52, clara@skyhotelapartments.se

Together for a better tomorrow!

Hitta hit!

På spridda adresser i Linköping city. Kontakta receptionen för vägbeskrivning.