Sky Hotel Apartments

Hotellrum med minskad vattenförbrukning

Vi har med hjälp av våra fastighetsägare Stångåstaden och AFA Fastigheter nu installerat effektiva strålsamlare i alla våra 213 hotellrum. Med detta hoppas vi kunna göra en vattenbesparing på ca 50-60% och därmed också minska energiförbrukningen vid uppvärmning och kylning av vattnet. Detta är en del i vårt hållbarhetsarbete där målet är att göra en så liten negativ påverkan på vår omvärld som möjligt. Stort tack till AFAFastigheter och Stångåstaden!

Together for a better tomorrow!

Hitta hit!

På spridda adresser i Linköping city. Kontakta receptionen för vägbeskrivning.