Välkommen hem till något av våra två hotell i Linköping!

Vill du bo centralt väljer du City, vill du bo högt, något utanför citykärnan med enkelhet att parkera bilen så väljer du Tornet.