Privacy Policy

Sky Hotel Apartments Privacy policy

Sky Hotel Apartments förbinder sig att hantera personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen vilket innebär att vi skyddar uppgifterna ur både tekniskt och organisatoriskt perspektiv. Sky Hotel Apartments använder personuppgifterna endast för att hantera den bokning eller förfrågan för vilken uppgifterna har lämnats om inte medgivande inhämtats för annat ändamål som tex. för nyhetsbrev och kundundersökningar. Cookies och annan typ av spårning kan ske vid besök i våra kanaler online för att kunden ska få så relevant information som möjligt om vad vi erbjuder och för att vi ska kunna utveckla våra produkter och tjänster online. Sky Hotel Apartments förbinder sig att inte vidarelämna uppgifter till tredje part.

Ovanstående gäller inte de uppgifter som Sky Hotel Apartments enligt andra lagar än Dataskyddsförordningen är skyldiga att inhämta. Sky Hotel Apartments förbinder sig att regelbundet, dock senast 12 månader efter gästens senaste vistelse hos oss, radera personuppgifter. Kunden förbinder sig att inte översända personuppgifter utöver de som behövs för att Sky Hotel Apartments ska kunna hantera bokningen enligt kundens önskemål.